ALLSERVICE, FUNKTIONEN I FÖRETAGET

UTLÄGGNING AV FLYTBRYGGOR * TILLBYGGNAD OCH RENOVERINGAR * SJÖBODAR * BRYGGDÄCK

EXEMPEL PÅ UPPDRAG KAN VARA

Byggservice // Bryggor, Sjöbodar, Renoveringar.

Transporter // Släp och båttransporter upp till 3½ ton. Även större genom goda samarbeten med åkerier.

  • Utläggning av flytbryggor
  • Tillbyggnad och renoveringar
  • Renovering / nybyggnad av sjöbodar
  • Bryggdäck

DYKSERVICE / DYKUPPDRAG

Inom vår byggservice erbjuder vi även dyk-service med kontroller, besiktningar, byten av förtöjningar bryggkonstruktioner. Sök och bärgning, undervattensvideo. Rensning och kontroll av sjötomter och badplatser.

Genomgående är säkerhet och trygghet för kunden viktigt i företaget.