KAMELEONTEN I BRANSCHEN

som anpassar sig efter omständigheterna

Se oss på https://www.instagram.com/tryggservice/

TRYGGSERVICE – DET BREDA TEKNIKFÖRETAGET

Företaget startades i slutet på 2009 av Jan Trygg. Sedan start har det varit fullfart både med nya glada kunder och med en del kontakter sedan tidigare som köpt tjänster och material av Trygg Service.

Trygg Service har ett stort kontaktnät inom flera olika branscher och där vi själva inte utför uppdragen direkt har vi möjligheten hyra in personal och kompetens för att lösa de uppdrag vi har.

Medlemskap och certifikat

Installatörsföretagen.
https://www.in.se/#/

 

De områden som företaget är verksamt inom idag är flera men den återkommande faktorn är teknikdelen i de flesta moment och lösningar som företaget arbetar med.

Från IT teknik till teknisk projektledning.
Inom El-teknik sidan med utbildade elektriker främst inom service området.

Företaget har lång erfarenhet från bland annat IT sidan med fokusering på teknik, drift och support. Till att arbeta med ledarskapsroller och projektledning.

Certifiering finns bland annat inom projektledning med utbildning hos IHM business school Stockholm.

Till sist även Trygg Service delen som är en allservice funktion som utför byggnationer och tekniska lösningar till lite av varje allt från bryggor till mindre hus och renoveringar.

Vi har även en sektion som jobbar med dyk-assistans till mindre serviceuppdrag.
Svenskutbildade dykutbildningar, där företaget i tidigare regi har genomfört dykresor i många år till bland annat Norge och Röda havet.

Mer än 24 års erfarenhet.
Företaget har sitt säte och utgångspunkt från Tyresö i stockholm, vi har företagsförsäkringar hos Länsförsäkringar genom entrepenad och ansvarsförsäkringar.

Väl mött, Trygg Service AB